Instrukcja (re)instalacji systemu Windows.

Oburzony terminem "instrukcja" ?
Przecież Ty UMIESZ zainstalować Windows !
W końcu przez ostatni rok robiłeś to już 3 razy.
Zatem nie czytaj dalej.

I WSTĘP

Wszystko co opisano w tym dokumencie dotyczy systemu Windows2000.
Jeżeli Użytkownik miał wcześniej WindowsXP należy z niego zrezygnować i używać wersji wspomnianej powyżej.
Z każdym punktem niniejszego dokumentu ( lub kolejnością ) Użytkownik może się nie zgodzić lub mieć doń zastrzeżenia. To wszak On będzie te czynności wykonywać z dotychczasową częstotliwością lub jeden raz.

II PREINSTALL

 1. Zabezpieczyć wcześniejsze dokumenty nagrywając na płytę (płyty) CD(RW). Należy zgrać JEDYNIE dokumenty, grafikę etc. NIE należy zabezpieczać ŻADNYCH binariów ( w szczególności programów instalacyjnych ).
 2. Pod adresem http://www.microsoft.com/technet/security/current.aspx należy wyszukać wszystkie poprawki do systemu Windows2000 wydane od daty ukazania się dodatku Service Pack 2 oraz wszystkie poprawki do przeglądarki Internet Eksplorer. Dodatek SP2, przeglądarkę Internet Explorer SP1 oraz wyszukane poprawki ściągnąć i nagrać na płytę.
 3. Ściągnąć i nagrać na płytę programy instalacyjne o których mowa w części IV POSTINSTALL.
 4. Jeśli na komputerze jest również Linux należy się upewnić czy posiadamy płytę awaryjną/rescue ( będzie poprzebna w celu przywrócenia bootmanagera który zostanie przez instalator Windows nadpisany ).
 5. Umieścić płytę instalacyjną Windows w napędzie CD i ustawić w BIOSie by komputer z niego startował w pierwszej kolejności ( zwykle rubryka w rodzaju: "Boot Sequence" ).
 6. Po uruchomieniu programu instalacyjnego należy BEZWGLĘDNIE usunąć wszystkie ( poza linuksowymi ) partycje z wszystkich dysków poprzez wskazanie i naciśnięcie "L".
 7. Zakończyć instalator klawiszem "F3" i pozwolić mu zrestartować komputer.
 8. W tym momencie ( zwykle klawisz "Del" w chwili wyświetlania logo płyty głównej lub modelu karty graficznej ) przywrócić ponownie w BIOSie kolejność startu na: Dysk->CD-ROM-Dyskietka.

III INSTALL

 1. Po ponownym starcie instalatora partycję na której zainstalujemy system należy BEZWZGLĘDNIE wybrać jako NTFS.
 2. Następnie wybierać kolejne guziki "Dalej" ( domyślne wartości proponowane przez instalator są poprawne ).
 3. Po ujrzeniu pulpitu dokonać defragmentacji danych na dysku i zrestartować system.
 4. Z płyt otrzymanych przy zakupie komputera poinstalować sterowniki do posiadanych urządzeń ( kart sieciowych, graficznych, muzycznych etc. ) by znikły wszelkie znaki zapytania w menedżerze urządzeń.
 5. Z nagranej płyty zainstalować dodatek Service Pack 2 i ściągnięte poprawki do systemu Windows oraz przeglądarkę Internet Explorer SP1 i poprawki do niej. Wszędzie gdzie instalator proponuje restart systemu należy tego dokonać.
 6. Z menu Start usunąć skrót do Windows Update oraz wyłączyć wszelkie automatyczne aktualizacje ( z przyczyn wykraczających poza tematykę niniejszej instrukcji ).
 7. Z przyczyn jak wyżej NIE należy instalować dodatku Service Pack 3.

IV POSTINSTALL

 1. W menu: Start->Programy->Narzędzia administracyjne->Usługi należy wyłączyć ( z rubryki "Tryb uruchomienia" wybrać "Wyłączony" ) następujące usługi: Telnet, NetMeeting Remote Desktop Sharing, Usługa rejestru zdalnego a innym nieużywanym usługom ustawić sposób uruchamiania na "Ręczna".
 2. W menu: Start->Programy->Narzędzia administracyjne->Zasady zabezpieczeń lokalnych należy włączyć inspekcjonowanie zdarzeń takich jak: Zarządzanie kontami, Zmiana zasad, etc.
 3. W menu: Start->Programy->Narzędzia administracyjne->Dziennik zdarzeń należy wszystkim dziennikom ustawić "Rozmiar dzennika" na wartość "Zastąp w razie potrzeby" a dziennikowi zabezpieczeń ustawić większy niż domyślny limit wielkości ( np. 4096 ).
 4. Używając programu regedit należy kluczowi: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\LSA nadać wartość: 2
 5. W menu: Panel sterowania->Opcje internetowe->Zabezpieczenia należy poziom zabezpieczeń ustawić na wartość "Wysoki" a na zakładce "Prywatność" suwak na wartość "Blokowanie wszystkich plików cookie".
 6. Zrestartować komputer.
 7. Odinstalować program Outlook Express i usunąć z tzw. "QuickLaunch" ikonę przeglądarki Internet Explorer ( oraz: Panel sterowania->Opcje internetowe->Zaawansowane->"Pokaż ikonę IE na pulpicie"=Nie ).
 8. Z wcześniej przygotowanej płyty ( część II PREINSTALL ) zainstalować najnowszą wersję programu Mozilla ( http://mozillapl.org/ ) i uczynić ją domyślną przeglądarką www i domyślnym programem pocztowym. Alternatywnie można wybrać Firefox jako przeglądarkę i Thunderbird jako klienta poczty.
 9. Jako program antywirusowy należy wybrać Avast ( http://www.avast.com/ ) i w tym punkcie go zainstalować. Należy też ściągnąć i posiadać w katalogu z narzędziami program AvastCleaner ( http://www.avast.com/eng/avast_cleaner.html ). Alternatywy to: Norton Antivirus ( http://www.symantec.com/ ) lub MKS_VIR ( http://www.mks.com.pl/ ).
 10. Jako program adaware należy wybrać Ad-Aware SE ( http://www.lavasoft.com/ ) i w tym punkcie go zainstalować. Alternatywy to: Spybot-S&D ( http://www.spybot.info/ ).
 11. Jako firewall należy wybrać Outpost ( http://www.agnitum.com/ ) i w tym punkcie go zainstalować. Alternatywy to: Sygate ( http://www.sygate.com/ ), Kerio ( http://www.kerio.com/ ) lub Norton Personal Firewall ( http://www.symantec.com/ ).
 12. Większość powyższych producentów prócz komercyjnych wydaje także wersje bezpłatne typu: Home, Personal etc. Kolejność programów ( podstawowy-alternatywny ) podana w poprzednich punktach instrukcji jest poprawna i sugerowana lecz z danej kategorii należy zainstalować jeden wybrany a nie wszystkie naraz.
 13. Poinstalować wszelkie inne ( z zastrzeżeniem następnych punktów ) potrzebne i używane programy typu Java Runtime Environment, Acrobat Reader, WinRar, Windows Commander etc.
 14. Celem zaoszczędzenia zbędnych wydatków zamiast pakietu Microsoft Office należy zainstalować najnowszą wersję pakietu Open Office ( http://www.openoffice.pl/ ).
 15. NIE należy instalować ŻADNEGO innego oprogramowania którego Użytkownik bezwzględnie nie potrzebuje. W szczególności masowo wydawanych z różnymi czasopismami "niezbędników" do wróżenia z fusów czy obliczania biorytmów.
 16. NIE należy instalować ŻADNEGO oprogramowania do wymiany danych peer-to-peer ( typu Kazaa itp. ).
 17. NIE należy instalować komunikatorów ( typu Gadu-Gadu itp. ).
 18. NIE należy instalować "wspomagaczy" ściągania plików ( typu GetRight itp. ) ani łączenia dial-up ( typu OnetConnect, WPContact itp. ).
 19. Jeśli Użytkownik ma dostęp do internetu poprzez usługę Neostrada to NIE należy instalować ŻADNYCH elementów dostarczonych na płycie CD przez TP S.A. ( wyjątkiem jest oczywiście driver do modemu na którego instalacji należy zakończyć korzystanie ze wspomnianej płytki ). Połączenie skonfigurować należy korzystając z kreatora w menu: Start->Ustawienia->Połączenia sieciowe i telefoniczne->Utwórz nowe... ( w razie trudności z odpowiedzią na stawiane tam pytania należy zadzwonić do znajomego informatyka ).
 20. W menu: Start->Programy->Narzędzia administracyjne->Zarządzanie komputerem->Użytkownicy należy zmienić nazwę konta Administrator na inną ( np. "kontoinstalacyjne" ). W tym właśnie punkcie ( pamiętając że wielkość liter jest rozróżniana ) ustawić temu kontu nowe hasło. Powinno mieć co najmniej 8 znaków w tym jedną cyfrę i nie zawierać polskich znaków diaktrycznych.
 21. Należy założyć nowego użytkownika ( np. swoje imię ) lecz NIE dodawać go do grupy Administratorzy ani Użytkownicy zaawansowani.
 22. Zrestartować komputer i zalogować się na stworzone konto użytkownika.
 23. Podobnie jak na koncie administracyjnym należy wykonać ( część IV POSTINSTALL pkt 5,7 ).
 24. Pouruchamiać programy i skonfigurować wszelkie ich preferencje.
 25. Zrestartować komputer i zalogować się na stworzone konto użytkownika.
 26. Cierpliwość została nagrodzona. W tym właśnie punkcie nadchodzi oczekiwana przez wszystkich Użytkowników chwila w której ( w zależności od połączenia z internetem ) można umieścić wtyczkę sieciową w gnieździe karty sieciowej lub telefoniczną w gnieździe modemu.

V ZAKOŃCZENIE ( równie ważne lub nawet najważniejsze )

 1. Dane konta administracyjnego ( część IV POSTINSTALL pkt 20 ) należy schować do zaklejonej koperty i zapomnieć.
 2. W przypadku konieczności instalacji nowego oprogramowania obligatoryjna kolejność jest następująca:
 3. a.) na koncie użytkownika ściągnąć program do katalogu np. c:\downloads c:\temp etc.
  b.) przeskanować ściągnięty instalator programem antywirusowym
  c.) wyjąć wtyczkę z karty sieciowej lub modemu
  d.) wylogować się z konta użytkownika ( lub zrestartować komputer ) a zalogować na administracyjne
  e.) dokonać instalacji programu
  f.) wylogować się z konta administracyjnego ( lub zrestartować komputer co instalator zwykle zaproponuje lub wymusi ) a zalogować na użytkownika
  g.) włożyć wtyczkę do karty sieciowej lub modemu
 4. Zrezygnować z eksploatacji ( i odinstalować ) należy program który:
 5. a.) wyświetla informację, że wymagany jest wyższy niż 2 dodatek Service Pack
  b.) wyświetla informację, że wymaga pracy na koncie administracyjnym
  c.) wyświetla informację, że do instalacji lub pracy wymagane jest połączenie z internetem
  d.) bez spełnienia powyższych warunków nie działa
 6. NALEŻY korzystać z bogatych możliwości konfiguracyjnych programu Mozilla. W szczególności wyłączyć należy możliwość wyświetlania wyskakujących okienek czy obrazków pochodzących z serwera innego niż ten z którym nawiązano połączenie oraz zawartych w wiadomościach Kuriera Poczty. Obsługa cookies powinna być ustawiona na politykę "Pytaj". Obsługa Java Script powinna być ograniczona do zmieniania obrazków i wyłączona dla Kuriera Poczty. W Kurierze Poczty wyświetlanie wiadomości ustawić należy na "Zwykły tekst" zamiast na "html". Opcja "Pokaż załączniki w treści wiadomości" powinna być odznaczona.
 7. Przed naciśnięciem linku na stronie internetowej NALEŻY spojrzeć na tzw. "pasek stanu" przeglądarki by sprawdzić czy wiedzie on faktycznie w to miejsce o którym mówi treść linku ( lub co sugeruje obrazek pełniący jego funkcję ).
 8. NIE należy odwiedzać stron zawierających pornografię lub tzw. "cracki" do "odbezpieczania" licencjonowanych programów.
 9. NIE należy instalować programów "odbezpieczonych" w ten sposób ani NIGDY takich "crack'ów" uruchamiać.
 10. Obligatoryjna kolejność obsługi otrzymanego listu z załącznikiem jest następująca:
 11. a.) NIGDY nie wybierać opcji "Uruchom" tylko wydzielić załącznik ( "Zapisz na dysku" ) do tymczasowego katalogu typu c:\downloads c:\temp etc.
  b.) zawartość katalogu przeskanować programem antywirusowym
  c.) jeśli nie stwierdzi obecności wirusa - załącznik przenieść do katalogu "Moje dokumenty" i korzystać
 12. NIE wystarczy programu antywirusowego jedynie posiadać - lecz NALEŻY z niego KORZYSTAĆ dokładnie sprawdzając wszelkie otrzymywane nośniki czy ściągane pliki a całą zawartość dysku okresowo skanować. Definicje wirusów NIE powinny być starsze niż 7 dni.
 13. W przypadku zastosowania się do WSZYSTKICH punktów instrukcji oraz ich kolejności, system operacyjny instaluje się jednokrotnie w okresie eksploatacji komputera ( do dnia wycofania go na korzyść nowszego modelu ).
 14. Pominięcie jakiegokolwiek z punktów instrukcji lub zmiana ich kolejności NIE upoważnia do twierdzenia: "Instrukcja jest do niczego i się nie sprawdza".
 15. NIE należy powielać obiegowych opinii, że system Linux jest mniej przyjazny Użytkownikowi lub nie ma dla niego potrzebnego oprogramowania jeśli Użytkownik wcześniej sam nie spróbował z nim pracy. Podobna instrukcja dla systemu Linux zawierałaby 50% punktów niniejszej.

Życzymy spokojnej pracy z systemem Windows.